Przekroczenia

 KOMUNIKAT

dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna


W oparciu o wyniki przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej badań wody wodociagowej dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie, ul. Wapienna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 23.01.2019 r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Woda w stanie obecnym jest przydatna do spożycia


 

Świerklaniec, 11.01.2019 r.

 

 

KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców z Nakła Śląskiego, ul. Wapienna stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22st. C.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

 

 

 Świerklaniec, 10.04.2018 r.

 

 

KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna

W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontrolnych badań wody wodociągowej dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie, ul. Wapienna Państwowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 09.04.2018 r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

 

Woda w stanie obecnym jest przydatna do spożycia.


 Świerklaniec, 03.04.2018

 

KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna

 

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym (obecność bakterii grupy coli) w wodzie dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna, woda aż do odwołania nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw itp.) oraz do celów higienicznych (mycia i kąpieli).

Wodę można 
używać jedynie  do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).


Komunikat dotyczy tylko mieszkańców budynków przy ul. Wapiennej nr 1 i 3 w Nakle Śląskim.
Świerklaniec, 03.01.2018 r.

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że po przeprowadzeniu rekontroli próbki wody w dn. 28.12.2017 r. w punkcie Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole, kran kuchnia) kwestionowany wcześniej parametr mętności spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989). 

 

Załącznik:

 

- Sprawozdanie z badań nr 3532/12/2017/F/1 

Świerklaniec, 27.12.2017 r.

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w próbka wody pobrana w dniu 12.12.2017 r. (punkt czerpalny: Orzech Przedszkole - kran kuchnia) nie spełnia wymagań w zakresie mętności (norma 1,0 NTU, wynik 1,8 NTU) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że przekroczenie jw. nie ma istotnego znaczenia zdrowotnego dla ludzi. W dniu 27.12.2017 r. przeprowadzono płukanie przyłącza. Ponowna kontrola jakości wody w zakresie przekroczonego parametru planowana jest na dzień 28.12.2017 r.

 

Załącznik:

 

- Sprawozdanie nr 1603/12/2017/F/2


 


 

Świerklaniec, 06.09.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że po przeprowadzeniu rekontroli próbki wody w dn. 01.09.2017 r. w punkcie Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole, kran kuchnia) kwestionowany wcześniej parametr mętności spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

 

 

Załącznik:

- Sprawozdanie z badań nr 4001/08/2017/F/1Świerklaniec, 31.08.2017 r.

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w próbka wody pobrana w dniu 24.08.2017 r. (punkt czerpalny: Orzech Przedszkole - kran kuchnia) nie spełnia wymagań w zakresie mętności (norma 1,0 NTU, wynik 3,4 NTU) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że przekroczenie jw. nie ma istotnego znaczenia zdrowotnego dla ludzi. W dniu 31.08.2017 r. przeprowadzono płukanie przyłącza. Ponowna kontrola jakości wody w zakresie przekroczonego parametru zostanie przeprowadzona w dn. 01.09.2017 r.

.

Załącznik:

 - sprawozdanie nr 2624/08/2017/F/1  

Świerklaniec, 24.08.2017 r.

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w próbka wody pobrana w dniu 17.08.2017 r. (punkt czerpalny: Orzech Przedszkole - kran kuchnia) nie spełnia wymagań w zakresie mętności (norma 1,0 NTU, wynik 1,4 NTU) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że przekroczenie jw. nie ma istotnego znaczenia zdrowotnego dla ludzi. W dniu 24.08.2017 r. przeprowadzono płukanie przyłącza oraz ponowną kontrolę jakości wody w zakresie przekroczonego parametru.

 

Załącznik:

 

-zestawienie wyników badanych parametrów, niezgodnych z wymaganiami
(nr 1349/08/2017)


 


 

Świerklaniec, 11.07.2017 r.

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że na podstawie badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole, kran kuchnia) stwierdzono, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, w tym też wcześniej kwestionowanej liczby bakterii z grupy coli nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

 

 

Załącznik:

 

- Raport z badań nr 1149/2017


 
Świerklaniec, 28.06.2017 r.

 

 

KOMUNIKAT


Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie jakości wody przeznaczonej przez ludzi

Dotyczy: Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole)

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono nieznaczne pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody w próbce Orzech, ul. Brzechwy 8. Zanieczyszczenia biologiczne znajdujące się w wodzie mogą skutkować infekcjami oraz chorobami układu pokarmowego.

W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu zaleca używanie wody do celów konsumpcyjnych (tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością) tylko po przegotowaniu.

 

Wodę z kranów można używać tylko do celów sanitarnych.

 

 

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

W celu poprawy jakości wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu podjął następujące działania: dezynfekcja oraz  płukanie przyłącza, planowana ponowna kontrola jakości wody.

 

Załącznik:

 

- zestawienie wyników badanych parametrów, niezgodnych z wymaganiami.