Przekroczenia

 


 

 

http://zwik-s.pl/files/Komunikat%20dla%20Odbiorcow%20%20Ujecia%20Wody%20Wapienniki.png


KOMUNIKAT

dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna


W oparciu o wyniki przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej badań wody wodociagowej dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie, ul. Wapienna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 23.01.2019 r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Woda w stanie obecnym jest przydatna do spożycia


 

Świerklaniec, 11.01.2019 r.

 

 

KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców z Nakła Śląskiego, ul. Wapienna stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22st. C.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.