Strona główna

 


Świerklaniec, 24.04.2019 r.

KOMUNIKAT

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek)  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu będzie nieczynny.

 

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 


 

 


Świerklaniec, 05.04.2019 r.

KOMUNIKAT


W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Chechło informujemy, iż w dniu 09.04.2019 r. od godz. 8.00 do czasu zakończenia prac, wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Nowe Chechło za wyjątkiem ulic: Konopnickiej i Lasowickiej. 
Za utrudnienia przepraszamy. Świerklaniec, 01.04.2019 r.

KOMUNIKAT


W związku z awarią magistralnej sieci wodociągowej naszego dostawcy wody w miejscowości Nowe Chechło informujemy, iż w dniu 01.04.2019 r. wystąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Wiśniowa, Piaskowa, Na Wzgórzu, Różana, Mrożka, Kasztanowa, Dębowa, Szymborskiej, Jutrzenka, Różana, Radosna, Magnoliowa, Lasowicka (Nakło Śl.)
Za utrudnienia przepraszamy.  


Świerklaniec, 15.02.2019 r.

KOMUNIKAT


W związku z awarią sieci wodociagowej w miejscowości Nakło Śląskie nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Wieczorka i Szopena.

 

Przewidywany czas usunięcia awarii około 3 godzin.
Za utrudnienia przepraszamy.


 Świerklaniec, 08.02.2019 r.

KOMUNIKAT


W związku z awarią sieci wodociagowej w miejscowości Świerklaniec, ul. Główna nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Tarnogórskiej od nr 36 do nr 38 oraz na ul. Głównej od nr 1 do 43.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym został zamknięty dla ruchu odcinek od ul. Głównej od ul. Tarnogórskiej do ul. Górnej. 
Za utrudnienia przepraszamy.


 KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna


W oparciu o wyniki przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej badań wody wodociagowej dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie, ul. Wapienna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 23.01.2019 r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Woda w stanie obecnym jest przydatna do spożycia

 INFORMACJA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

  

W dniu wywozu szamba proszę nie parkować w okolicy bramy wjazdowej i zbiornika.

Dodatkowo przypominamy o konieczności sprawdzenia pokryw w dniu realizacji usługi - zwłaszcza w okresie zimowym.

W przypadku braku możliwości dojazdu lub zamarzniętych/zablokowanych klap usługa nie zostanie zrealizowana. KOMUNIKAT

  

W związku z awarią wodociągową informujemy, że w dniu 21 stycznia 2019 r. od godz. 08:30 do czasu ukończenia prac może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Nowe Chechło ul. Lasowicka od nr 1 do 27 oraz ul. Słoneczników.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

KOMUNIKAT

  

W związku z pracami prowadzonymi przez GPW (naszego dostawcę wody) informujemy, że w nocy z 17 stycznia na 18 stycznia 2019 r. od godz. 23:00 do godz. 02:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Orzech, Nakło Śląskie, Świerklaniec : ulice „Osady” oraz Wiosenna, Damrota i Radzionkowska. Za utrudnienia przepraszamy.


 
Świerklaniec, 11.01.2019 r.

 

 

KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców z Nakła Śląskiego, ul. Wapienna stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22st. C.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 
KOMUNIKAT 


W związku z awarią wodociągową na sieci należącej do naszego dostawcy wody PWIK Tarnowskie Góry może wystąpić przerwa w dostawie wody w dniu 07.01.2019 r. od godz. 9.00 do czasu ukończenia prac.

 


Komunikat dotyczy mieszkańców Nowego Chechła, Nakła Śląskiego (ulice: Na Wzgórzu, Mrożka, Jutrzenki, Jarzębinowa) oraz Świerklańca (ulice: Piaskowa, Wiśniowa).

 INFORMACJA
Od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega cena wywozu nieczytości płynnych.
Aktualnie obowiązująca stawka za wywóz nieczystości płynnych wynosi 17,00 zł brutto / m3.

 Zmiana godzin pracy ZWIK Świerklaniec:

poniedziałki 07:00 - 17:00

wtorki, środy, czwartki 07:00 - 15:00 

piątki 07:00 - 13:00

 INFORMACJA 

 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora ZWiK Świerklaniec informujemy, że w dniu 24.12.2018r. (wigilia) zakład będzie nieczynny. Dodatkowy dzień pracy wyznacza się na 1.12.2018r. (sobota) w standardowych godzinach od 7 do 15.

Przypominamy, że razie awarii czynne jest całodobowe pogotowie wodociągowe pod numerem telefonu:  606-497-269.

 

 

 

 

 


KOMUNIKAT 

dla odbiorców wody z ul. Orzechowskiej w Nakle Śląskim


Od dnia 21 listopada trwają prace techniczne na sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Orzechowskiej, co może spowodować okresowe obniżenia ciśnienia wody.

Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

 

 


 

 

 

 


 

KOMUNIKAT 

dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontrolonych badań wody wodociągowej dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie, ul. Wapienna Państwowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 03.10.2018 r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 
Woda w stanie obecnym jest przydatna do spożycia.

 


KOMUNIKAT

W związku z awarią wodociągową spowodowaną przez firmę wymieniającą słupy energetyczne, informujemy, że w dniu 4 października 2018 r. od godz. 10.40 do czasu ukończenia prac wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Świerklaniec ul. Damrota, Tarnogórska (nieparzyste).
Za utrudnienia przepraszamy.
 


 

UWAGA !

W związku z awarią sieci energetycznej (podstawowej i awaryjnej) u naszego dostawcy wody GPW Katowice, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje o możliwości wystąpienia pogorszenia jakości wody w miejscowościach:
- Świerklaniec
- Nakło Śląskie
- Orzech.

Informujemy, że aktualnie ZWiK prowadzi intensywne płukanie sieci wodociągowej.
Przepraszamy za utrudnienia.

Pogotowie wod-kan tel. 606-497-269

 KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców Nakła Śląskiego, ul. Wapienna stwierdzono obecność bakterii grupy coli i Enterokoków.
Woda nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw itp.) oraz do celów higienicznych (mycia się i kąpieli).
Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 NFORMACJA DOTYCZY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

§   w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,

§   w celu przedstawienia oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,

§   w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych w mogą się Państwo kontaktować pod adresem: rodo.zwik@gmail.com.

Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli naszych kontrahentów, dlatego uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do tychże osób.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018. Pismo nie wymaga odpowiedzi.

 

ZWiK Świerklaniec Świerklaniec, 10.04.2018 r.

 

 

KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna

W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontrolnych badań wody wodociągowej dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie, ul. Wapienna Państwowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 09.04.2018 r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

 

Woda w stanie obecnym jest przydatna do spożycia.

 Świerklaniec, 03.04.2018

 

KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym (obecność bakterii grupy coli) w wodzie dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna, woda aż do odwołania nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw itp.) oraz do celów higienicznych (mycia i kąpieli). Wodę można używać jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Komunikat dotyczy tylko mieszkańców budynków przy ul. Wapiennej nr 1 i 3 w Nakle Śląskim.


 KOMUNIKAT    

W związku z panującymi silnymi mrozami Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu zwraca się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Gminy Świerklaniec o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed zamarznięciem, w szczególności:

-odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.

-ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,

-zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe)

 

 

Pogotowie Techniczne : Tel. 606-497-269

 
KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu uprzejmie informuje, że wydłużył się termin oczekiwania na realizację usługi wywozu beczkowozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb).

Związane jest to przede wszystkim z prowadzoną przez Gminę Świerklaniec akcją aktualizacji informacji na temat zbiorników oraz konkurencyjną ceną świadczonych przez nasz Zakład usług.

W związku z tym, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci skorzystania z usługi wywozu nieczystości płynnych. Pozwoli nam to na sprawną realizację Państwa zleceń.

 

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.


 

Wywóz nieczystości płynnych

 

TELEFON:  32 284-46-17 wew. 25 

 

  


 

INFORMACJA

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzech (ulice: Szkolna, Kopernika, Prusa, Wieczorków) istnieje możliwość podłączenia się do w/w sieci na następujących warunkach:

 - szambo” – (zbiornik na ścieki) należy wyłączyć z użytkowania – wypompować ścieki, taborem asenizacyjnym dostarczyć na oczyszczalnię (należy przedłożyć stosowny dokument)

- domowe przyłącze kanalizacyjne należy włączyć do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na granicy posesji z ominięciem istniejącego „szamba”. Przed zasypaniem przyłącza powiadomić ZWiK Świerklaniec o możliwości kontroli ułożenia rurociągu.

 

TELEFON KONTAKTOWY 32 284-46-17, 606-497-269

 

 

 


 

INFORMACJA


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie z ustawą z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

W związku z powyższym na fakturach VAT sprzedawcą będzie Gmina Świerklaniec, a nie jak było dotychczas Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

Nr rachunku bankowego pozostaje bez zmian

   SPRZEDAWCA:                                                 WYSTAWCA:

Gmina Świerklaniec                            Zakład Wodociągów i Kanalizacji

                                                                      w Świerklańcu

   ul. Młyńska 3                                                 ul. Młyńska 3 

        42-622 Świerklaniec                                     42-622 Świerklaniec

NIP: 6452538356                         nr rachunku bankowego:

96 8467 0001 0000 0013 3000 0001

 

Ponadto informujemy, że powyższe zmiany nie wymagają aneksowania zawartych umów.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 32 284-46-17 wew. 24 lub 25


INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA


nowe rozwiązanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu stworzone z myślą o wszystkich, którzy szukają wygodnej i skutecznej formy zdobywania informacji oraz kontaktowania się z ZWiK.

Szczegóły na temat IBO znajdują się w osobnej zakładce na górze strony.

www.ibo.zwik-s.pl

 


 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy Świerklaniec i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że z dniem 11.03.2016 r. rozpocznie się świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych własnym taborem. W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w zakresie legalnego pozbywania się nieczystości płynnych z szamb oraz podpisywania umów o ich wywóz. Cena wywozu 1 m3 dlamieszkańców Gminy Świerklaniec będzie wynosić 13,00 zł brutto. Kontakt telefoniczny: 32/284-46-17 wew. 25 w godzinach 700 – 1500 w dni robocze. 


 

INFORMACJA

 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu oraz na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459  oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 24.12.2015r. (wigilia) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu będzie nieczynny. W razie awarii czynne jest całodobowe pogotowie wodociągowe nr telefonu:  606-497-269.

  

 

 WYMIANA UMÓW

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie
z zaleceniami Urzędu Konkurencji i Konsumentów następuje sukcesywna wymiana umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków

W związku z tym nasz przedstawiciel roznosi nowe umowy do poszczególnych mieszkańców. Osoby, z którymi nie miał możliwości skontaktowania się prosimy o wizytę w siedzibie zakładu.

 


 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji
oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności