Strona główna

 

INFORMACJA

13-14.02.2017 r. w związku z serwisem oczyszczalni ścieków ZWIK Świerklaniec nie będzie świadczył usług wywozu nieczystości. Za utrudnienia przepraszamy. 


 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie z ustawą z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

W związku z powyższym na fakturach VAT sprzedawcą będzie Gmina Świerklaniec, a nie jak było dotychczas Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

Nr rachunku bankowego pozostaje bez zmian

   SPRZEDAWCA:                                                 WYSTAWCA:

Gmina Świerklaniec                            Zakład Wodociągów i Kanalizacji

                                                                      w Świerklańcu

   ul. Młyńska 3                                                 ul. Młyńska 3 

        42-622 Świerklaniec                                     42-622 Świerklaniec

NIP: 6452538356                         nr rachunku bankowego:

96 8467 0001 0000 0013 3000 0001

 

Ponadto informujemy, że powyższe zmiany nie wymagają aneksowania zawartych umów.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 32 284-46-17 wew. 24 lub 25


INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA


nowe rozwiązanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu stworzone z myślą o wszystkich, którzy szukają wygodnej i skutecznej formy zdobywania informacji oraz kontaktowania się z ZWiK.

Szczegóły na temat IBO znajdują się w osobnej zakładce na górze strony.

www.ibo.zwik-s.pl

 


 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy Świerklaniec i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że z dniem 11.03.2016 r. rozpocznie się świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych własnym taborem. W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w zakresie legalnego pozbywania się nieczystości płynnych z szamb oraz podpisywania umów o ich wywóz. Cena wywozu 1 m3 dlamieszkańców Gminy Świerklaniec będzie wynosić 13,00 zł brutto. Kontakt telefoniczny: 32/284-46-17 wew. 25 w godzinach 700 – 1500 w dni robocze. 


 

 INFORMACJA

 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu oraz na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459  oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 24.12.2015r. (wigilia) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu będzie nieczynny. W razie awarii czynne jest całodobowe pogotowie wodociągowe nr telefonu:  606-497-269.

 

  

OGŁOSZENIE

 

 

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

 

 

Zgodnie z art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. z późn. zm., oraz Uchwałą Rady Gminy VI/42/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Świerklaniec, a także Uchwałą nr III/22/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu na rok 2015, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza  wprowadzenie z dniem 01 kwietnia 2015 r. następujących cen i stawek opłat:

 

 

1.    Dla gospodarstw domowych:

 

a)     Opłata za 1 m3 wody  wyniesie netto 5,71 zł (brutto: 6,17 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie 4 zł netto (brutto: 4,32 zł).

 

b)    Opłata za 1 m3 ścieków wyniesie netto 5,56 zł (brutto: 6,00 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie 4 netto (brutto: 4,32 zł).

 

 

2.    Dla pozostałych odbiorców:

 

a)     Opłata za 1 m3 dostarczonej  wody  wyniesie netto 6,65 zł
(brutto: 7,18 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie 4 zł netto (brutto: 4,32 zł).

 

b)    Opłata za 1 m3 ścieków wyniesie netto 6,73 zł (brutto: 7,27 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie 4 zł netto

(brutto: 4,32 zł).

.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od 01.04.2015 do 31.03.2016 jest do wglądu w Zakładzie  Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

 

 


 

 

WYMIANA UMÓW

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie
z zaleceniami Urzędu Konkurencji i Konsumentów następuje sukcesywna wymiana umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 

 

 

W związku z tym nasz przedstawiciel roznosi nowe umowy do poszczególnych mieszkańców. Osoby, z którymi nie miał możliwości skontaktowania się prosimy o wizytę w siedzibie zakładu.

 


 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji
oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności