Strona główna

KOMUNIKAT

dotyczący Gminnego Placu Gospodarczego


Szanowni Mieszkańcy Gminy Świerklaniec,


Informujemy niniejszym, że w związku z koniecznością przeprowadzenia pewnych prac na terenie Gminnego Placu Gospodarczego przy ul. Wiosennej w Świerklańcu, w dniach od 16 do 19 maja br. na GPG nie będą przyjmowane, poza odpadami biodegradowalnymi, od mieszkańców odpady.

Jednocześnie informujemy, że dostępne są już harmonogramy zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych na ten rok, które bedą przeprowadzane na terenie poszczególnych sołectw.


http://www.swierklaniec.pl/images/odpady/gabaryty_nowe.pdf

 

http://www.swierklaniec.pl/images/odpady/odpadyniebezpieczne2018v2.pdf

 ZAWIADOMIENIE

W związku z pracami na sieci Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu zawiadamia, że w dniu 16.05.2018 r. wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Orzech na ulicy Nakielskiej od godziny 8.30 do czasu zakończenia prac.

Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

  
PRACA NAD ZALEWEM NAKŁO-CHECHŁO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w zakresie obsługi punktów poboru opłat oraz utrzymania czystości Zalewu Nakło-Chechło w sezonie letnim.


Wymagania:
-dyspozycyjność w miesiącach kwiecień-wrzesień
-elastyczność
-mile widziane osoby uczące się (obowiązkowo należy dostarczyć zaświadczenie o nauce w szkole średniej lub na uczelni wyższej)
-ukończone 18 lat lub pisemna zgoda rodziców na podjęcie pracy
-dobra organizacja pracy
-komunikatywność
-wysoka kultura osobista
-chęci do pracy

Opis stanowiska
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
-pobieranie opłat wjazdowych
-utrzymanie w czystości terenu zalewu
-zapewnienie płynności ruchu oraz przejezdności dróg ewakuacyjnych
-zarządzanie miejscami parkingowymi

Oferujemy:
-wynagrodzenie 13,70 zł/h brutto
-zatrudnienie na umowę zlecenie
-pracę w energicznym zespole
-elastyczne godziny pracy
-pracę nad jednym z najbardziej atrakcyjnych i najchętniej odwiedzanych akwenów wodnych na Śląsku


Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Zakładu tj. Świerklaniec ul. Młyńska 3:
1.) CV z klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
2.) zaświadczenie o nauce
3.) Kwestionariusz osobowy – do pobrania w siedzibie ZWiK
4.) Numer rachunku bankowego
5.) pisemna zgoda rodziców na podjęcie pracy (w przypadku osób poniżej 18 roku życia)

Ilość miejsc pracy ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W razie pytań prosimy o kontakt – Tel. (32) 284 46 17 wew. 23

 Świerklaniec, 10.04.2018 r.

 

 

KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna

W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontrolnych badań wody wodociągowej dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie, ul. Wapienna Państwowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 09.04.2018 r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

 

Woda w stanie obecnym jest przydatna do spożycia.

 Świerklaniec, 03.04.2018

 

KOMUNIKAT
dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym (obecność bakterii grupy coli) w wodzie dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna, woda aż do odwołania nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw itp.) oraz do celów higienicznych (mycia i kąpieli). Wodę można używać jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Komunikat dotyczy tylko mieszkańców budynków przy ul. Wapiennej nr 1 i 3 w Nakle Śląskim.


 KOMUNIKAT    

W związku z panującymi silnymi mrozami Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu zwraca się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Gminy Świerklaniec o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed zamarznięciem, w szczególności:

-odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.

-ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,

-zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe)

 

 

Pogotowie Techniczne : Tel. 606-497-269

 
KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu uprzejmie informuje, że wydłużył się termin oczekiwania na realizację usługi wywozu beczkowozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb).

Związane jest to przede wszystkim z prowadzoną przez Gminę Świerklaniec akcją aktualizacji informacji na temat zbiorników oraz konkurencyjną ceną świadczonych przez nasz Zakład usług.

W związku z tym, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci skorzystania z usługi wywozu nieczystości płynnych. Pozwoli nam to na sprawną realizację Państwa zleceń.

 

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.


 

Wywóz nieczystości płynnych

 

TELEFON:  32 284-46-17 wew. 25 

 

  


 

INFORMACJA

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzech (ulice: Szkolna, Kopernika, Prusa, Wieczorków) istnieje możliwość podłączenia się do w/w sieci na następujących warunkach:

 - szambo” – (zbiornik na ścieki) należy wyłączyć z użytkowania – wypompować ścieki, taborem asenizacyjnym dostarczyć na oczyszczalnię (należy przedłożyć stosowny dokument)

- domowe przyłącze kanalizacyjne należy włączyć do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na granicy posesji z ominięciem istniejącego „szamba”. Przed zasypaniem przyłącza powiadomić ZWiK Świerklaniec o możliwości kontroli ułożenia rurociągu.

 

TELEFON KONTAKTOWY 32 284-46-17, 606-497-269

 

 

 


 

INFORMACJA


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie z ustawą z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

W związku z powyższym na fakturach VAT sprzedawcą będzie Gmina Świerklaniec, a nie jak było dotychczas Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

Nr rachunku bankowego pozostaje bez zmian

   SPRZEDAWCA:                                                 WYSTAWCA:

Gmina Świerklaniec                            Zakład Wodociągów i Kanalizacji

                                                                      w Świerklańcu

   ul. Młyńska 3                                                 ul. Młyńska 3 

        42-622 Świerklaniec                                     42-622 Świerklaniec

NIP: 6452538356                         nr rachunku bankowego:

96 8467 0001 0000 0013 3000 0001

 

Ponadto informujemy, że powyższe zmiany nie wymagają aneksowania zawartych umów.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 32 284-46-17 wew. 24 lub 25


INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA


nowe rozwiązanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu stworzone z myślą o wszystkich, którzy szukają wygodnej i skutecznej formy zdobywania informacji oraz kontaktowania się z ZWiK.

Szczegóły na temat IBO znajdują się w osobnej zakładce na górze strony.

www.ibo.zwik-s.pl

 


 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy Świerklaniec i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że z dniem 11.03.2016 r. rozpocznie się świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych własnym taborem. W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w zakresie legalnego pozbywania się nieczystości płynnych z szamb oraz podpisywania umów o ich wywóz. Cena wywozu 1 m3 dlamieszkańców Gminy Świerklaniec będzie wynosić 13,00 zł brutto. Kontakt telefoniczny: 32/284-46-17 wew. 25 w godzinach 700 – 1500 w dni robocze. 


 

INFORMACJA

 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu oraz na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459  oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 24.12.2015r. (wigilia) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu będzie nieczynny. W razie awarii czynne jest całodobowe pogotowie wodociągowe nr telefonu:  606-497-269.

  

 

 WYMIANA UMÓW

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie
z zaleceniami Urzędu Konkurencji i Konsumentów następuje sukcesywna wymiana umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków

W związku z tym nasz przedstawiciel roznosi nowe umowy do poszczególnych mieszkańców. Osoby, z którymi nie miał możliwości skontaktowania się prosimy o wizytę w siedzibie zakładu.

 


 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji
oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności