Internetowe Biuro Obsługi Klienta

 

Nowe rozwiązanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu stworzone z myślą o wszystkich, którzy szukają wygodnej i skutecznej formy zdobywania informacji oraz kontaktowania się z ZWiK. 

Poprzez wdrożenie bezpłatnego systemu nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom oraz rosnącym wymaganiom swoich klientów. 

Internetowe Biuro Obsługi umożliwi wszystkim zainteresowanym załatwienie
sprawy związanej z rozliczeniem usług wodociągowo - kanalizacyjnych poprzez łącza internetowe.

 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta to:

Ułatwienie kontaktu * Dostęp do pełniejszej informacji * Szybszy przepływ danych

 

Internetowe Biuro Obsługi umożliwia:

-    otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

-    kontrolą rozrachunków

-    przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego

-    przekazywanie odczytów

-    dokonywanie analizy zużycia wody, odprowadzonych ścieków i opat

-    przesyłanie i otrzymywanie wiadomości

-    weryfikowanie danych ewidencyjnych

 

Aby utworzyć swoje konto w IBOK należy zapoznać się z „Formularzem akceptacji" zamieszczonym na dole strony, a następnie złożyć podpisany egzemplarz w siedzibie ZWiK. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

IBO dostępne jest pod adresem: 

www.ibo.zwik-s.pl 

Regulamin IBO dostępny jest w załączniku na dole strony.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

tel. 32 284 46 17
     e-mail: ibo@zwik-s.pl