Informacje o jakości wody

 

Orzech, 25.03.2021 r.INFORMACJA O JAKOŚCI WODYdot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr:10409/LB/2021; 10410/LB/2021

Data pobrania próbek wody do badań: 17.03.2021 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, Szkoła – kran toaleta

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK) - kran toaleta,

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznymi mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 


 

Orzech, 04.03.2021 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

 dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

Sprawozdania z badań nr:6865/LB/2021; 6866/LB/2021; 6867/LB/2021

 


Data pobrania próbek wody do badań: 24.02.2021 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103, Szkoła – kran toaleta,

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, magazyn – kurek czerpalny,

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna – studnia kran.

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznymi mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 


 

                                     

Orzech, 27.01.2021 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr:2542/LB/2021; 2541/LB/2021                   
         

Data pobrania próbek wody do badań: 21.01.2021 r.

 

Miejsce pobrania próbek

– 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 – były ZWiK, kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 – Szkoła, kran toaleta


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 


 

Orzech, 17.12.2020 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Sprawozdania z badań nr:                51052/LB/2020; 51053/LB/2020

                                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         09.12.2020 r.

 

Miejsce pobrania próbek

– 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B – budynek mieszkalny - kran pralnia,

– 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H – ZWiK magazyn – kurek czerpalny,

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

                                                


 

Orzech, 08.12.2020 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr:             49760/LB/2020

                                                        

                                           

Data pobrania próbek wody do badań:          24.11.2020 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, były ZWiK, kran toaleta

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że po przeprowadzeniu badań kontrolnych próbek wody w dniu 24.11.2020 r. pobranych w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3 (były ZWiK) kwestionowany wcześniej parametr mętności spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). 

Orzech, 23.11.2020 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Sprawozdania z badań nr:                46492/LB/2020; 46493/LB/2020; 46817/LB/2020 (rekontrola)

                                                        

                                      

Data pobrania próbek wody do badań:         12.11.2020 r.; 17.11.2020 r.

 

Miejsce pobrania próbek

– 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna – studnia kran,

– 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 – Szkoła – kran toaleta.

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.                              Orzech, 23.11.2020 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr: 46491/LB/2020;

                                                                                     

Data pobrania próbek wody do badań: 12.11.2020 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK) – kran toaleta

 

 Oznaczony parametr mętności przekracza zalecaną wartość 1 NTU i jest równy 2,68 NTU.

 

 

Pozostałe badane parametry  fizykochemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne  odpowiadają wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

                                                 


 

Orzech, 09.11.2020 r.


 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:               
42327/LB/2020; 42328/LB/2020; 43974/LB/2020; 
43972/LB/2020; 43973/LB/2020

Data pobrania próbek wody do badań:         15.10.2020 r.

 

Miejsce pobrania próbek

– 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B – budynek mieszkalny - kran pralnia,

– 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H – ZWiK magazyn – kurek czerpalny,

– 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna – studnia kran,

– 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 – były ZWiK – kran toaleta,

– 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 – Szkoła – kran toaleta.

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

                                                 

 
Orzech, 09.10.2020 r.


 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Sprawozdania z badań nr:             40390/LB/2020; 40391/LB/2020

                                                        

 

                                           

Data pobrania próbek wody do badań:         29.09.2020 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 – były ZWiK – kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 – Szkoła – kran toaleta

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 


 


Orzech, 24.08.2020 r.


 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr:             34463/LB/2020; 34462/LB/2020

                                           

Data pobrania próbek wody do badań:         07.08.2020 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B – kran pralnia

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H – magazyn – kurek czerpalny

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

                                                 Orzech, 03.08.2020 r.

 ,


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŚwierklańcuSprawozdania z badań nr:             31121/LB/2020; 31122/LB/2020


Data pobrania próbek wody do badań:         09.07.2020 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-620 Nakło Śl. ul. Dworcowa 2 (Szkoła) – kran toaleta

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK) – kran toaleta

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Orzech, 01.07.2020 r.INFORMACJA O JAKOŚCI WODYdot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŚwierklańcuSprawozdania z badań nr:             20351/LB/2020; 20352/LB/2020


Data pobrania próbek wody do badań:         09.06.2020 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B – Budynek mieszkalny kran toaleta

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H 0 Magazyn – kurek czerpalny


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Orzech, 08.06.2020 r.INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr:             17373/LB/2020; 17374/LB/2020


Data pobrania próbek wody do badań:         25.05.2020
Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, były ZWiK, kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Główna 52, Gminny Ośrodek Kultury, kran toaleta

 
Po przeprowadzeniu badań kontrolnych próbek wody w dniu 25.05.2020 r. pobranych w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3 (były ZWiK) oraz w Nakle Śląskim, przy ulicy Głównej 52 (GOK) kwestionowany wcześniej parametr jonu amonowego spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).


 


 

 

Orzech, 22.05.2020 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr:             15322/LB/2020Data pobrania próbek wody do badań:         08.05.2020 r.

Miejsce pobrania próbek
- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK – kran toaleta)

Oznaczony parametr jonu amonowego przekracza zalecaną wartość 0,5 mg/l i jest równy 2,8 mg/l +/- 0,3.

Pozostałe badane parametry  fizykochemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne  odpowiadają wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 


 

Orzech, 22.05.2020 r.


 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji w ŚwierklańcuSprawozdania z badań nr:             15323/LB/2020


Data pobrania próbek wody do badań:         08.05.2020 r.


Miejsce pobrania próbek


-42-620 Nakło Śląskie, ul. Główna 52, Gminny Ośrodek Kultury, kran toaleta


Oznaczony parametr jonu amonowego przekracza zalecaną wartość 0,5 mg/l i jest równy 1,4 mg/l +/- 0,2.

Pozostałe badane parametry  fizykochemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne  odpowiadają wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

                    Orzech, 22.05.2020 r.


 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr:             15324/LB/2020


Data pobrania próbek wody do badań:         08.05.2020 r.


Miejsce pobrania próbek

 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna, studnia kran


Oznaczony parametr ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 st. C po 72 h przekracza zalecaną wartość 100 jtk/ml i jest równy >300 jtk /ml. Oznaczony parametr jonu amonowego przekracza zalecaną wartość 0,5 mg/l i jest równy 2,4 mg/l +/- 0,3. Oznaczony parametr mętności przekracza zalecaną wartość 1 NTU i jest równy 1,2 NTU +/- 0,1

Pozostałe badane parametry  fizykochemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne  odpowiadają wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 


 

Orzech, 04.05.2020 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODYdot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŚwierklańcuSprawozdania z badań nr:             13329/LB/2020; 13330/LB/2020


Data pobrania próbek wody do badań:         16.04.2020 r.


Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15 B (budynek mieszkalny – kran pralnia)

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16 H (ZWiK – magazyn kurek czerpalny)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 Orzech, 02.04.2020 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODYdot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr: 10520/LB/2020; 1521/LB/2020Data pobrania próbek wody do badań:         17.03.2020 r.Miejsce pobrania próbek
- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK – kran toaleta);

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła – kran toaleta)

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Orzech, 28.02.2020 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr:
5773/LB/2020; 6047/LB/2020; 6046/LB/2020

Data pobrania próbek wody do badań:         24.02.2020 r.


Miejsce pobrania próbek

42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B (budynek mieszkalny, - kran pralnia);
42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (studnia kran);
42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H (ZWiK magazyn – kurek czerpalny


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Orzech, 28.02.2020 r.

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dot. wyników badań fizykochemicznych próbek wody wodociągowej pobranej w ramach wewnętrznej rekontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

Sprawozdania z badań nr: 6049/LB/2020

Data pobrania próbek wody do badań: 06.02.2020 r.

Miejsce pobrania próbek

42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK kran toaleta)

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że po przeprowadzeniu badań kontrolnych próbki wody w dniu 06.02.2020 r. pobranej w Świerklańcu, ul. Młyńska 3 (były ZWiK kran toaleta) kwestionowane wcześniej parametry mętności i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 st. C po 72 h spełniają wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).Orzech, 30.01.2020 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdanie nr
: 2738/LB/2020

Data pobrania próbek wody do badań: 15.01.2020 r.


Miejsce pobrania
42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła – kran toaleta)

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
                         Orzech, 30.01.2020 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr:
2737/LB/2020

Data pobrania próbek wody do badań: 15.01.2020 r.


Miejsce pobrania próbek

42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK – kran toaleta


Oznaczony parametr mętności przekracza zalecaną wartość 1 NTU i jest równy 1,6 NTU +/- 0,2 Oznaczony parametr ogólnej liczby mikroorganizmów w 22st. C po 72 h przekracza zalecaną wartość 200 jtk/ml i jest równy >300 jtk/ml

Pozostałe badane parametry  fizykochemiczne, organoleptyczne 
i mikrobiologiczne  odpowiadają wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.