Informacje o jakości wody


Świerklaniec, 25.07.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     2382/07/2019/F/1; 2382/07/2019/M/1

                                                                    2382/07/2019/F/2; 2382/07/2019/M/2

           
                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         17.07.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWiK)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła Podstawowa)


 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Świerklaniec, 21.06.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     4916/05/2019/M/1 ; 4916/05/2019/F/1

        4916/05/2019/M/2 ; 4916/05/2019/F/2       

           
                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         14.06.2019 r.


Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B (dom mieszkalny)
- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole) 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 
Świerklaniec, 24.05.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:

- 5455/04/2019/M/1 i 5455/04/2019/F/1  – 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3,

- 5455/04/2019/M/2 i 5455/04/2019/F/2   – 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła podstawowa),

- 5455/04/2019/M/3 i 5455/04/2019/F/3   – 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna 3 (Budynek nr 1).                   

           
                                                          

                                                                      

Data pobrania próbek wody do badań:         15.05.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2,
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna 3.

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym 

i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec 06.05.2019 r.

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:              1424/04/2019/M/1 ; 1424/04/2019/F/1

1424/04/2019/M/2 ; 1424/04/2019/F/2                    

           
                                                          

                                                                      

Data pobrania próbek wody do badań:         17.04.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B (budynek mieszkalny),
- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (przedszkole).
 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym
i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 20.03.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     4211/02/2019/M/1 ; 4211/02/2019/F/1

         4211/02/2019/M/2 ; 4211/02/2019/F/2                   

           
                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         15.03.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWIK)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 21.02.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     4451/01/2019/M/1 ; 4451/01/2019/F/1

        4451/01/2019/M/2 ; 4451/01/2019/F/2                   

        4451/01/2019/M/3/P/1 ; 4451/01/2019/F/3             
                                                              

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         14.02.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15 B (budynek mieszkalny)

- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Ujęcie)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 28.01.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     957/01/2019/M/1 ; 957/01/2019/F/1

                                                                    957/01/2019/M/2 ; 957/01/2019/F/2                                    

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         17.01.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWIK)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Świerklaniec, 31.12.2018 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     5347/11/2018/M/1 ; 5347/11/2018/F/1

        5347/11/2018/M/2 ; 5347/11/2018/F/2                                           
                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         20.12.2018 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15 B
- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 01.12.2018 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:               170/11/2018/M/1 ; 170/11/2018/F/1/P/1
                                                             170/11/2018/M/2 ; 170/11/2018/F/2/P/1 
                                                            170/11/2018/M/3 ; 170/11/2018/F/3/P/1

                                 5068/11/2018/F/1
                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         15.11.2018 r. ; 29.11.2018 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWIK)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Ujęcie)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

 Świerklaniec, 06.11.2018 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                    1579/10/2018/M/1 ; 1579/10/2018/F/1
                                                                   1579/10/2018/M/2 ; 1579/10/2018/F/2       
                                                                   1579/10/2018/M/3 ; 1579/10/2018/F/3
                                                                   1579/10/2018/M/4 ; 1579/10/2018/F/4
                                                                   1579/10/2018/M/5 ; 1579/10/2018/F/5

                     4245/10/2018/M/1

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         18.10.2018 r. ; 25.10.2018 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWIK)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Ujęcie)
- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15 B (Budynek mieszkalny)
- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Ujęcie)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  Świerklaniec, 24.09.2018 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     4766/08/2018/M/1 ; 4766/08/2018/F/1

                                                                   4766/08/2018/M/2 ; 4766/08/2018/F/2


                                                          

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         13.09.2018 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWIK)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 


Świerklaniec, 31.08.2018 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     784/08/2018/M/1 ; 784/08/2018/F/1

                                                                    784/08/2018/M/2 ; 784/08/2018/F/2


                                                          

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         23.08.2018 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła)
- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Świerklaniec, 26.07.2018 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     210/07/2018/M/1 ; 210/07/2018/F/1

                                                                   210/07/2018/M/2 ; 210/07/2018/F/2


                                                          

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         19.07.2018 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWiK)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Świerklaniec, 15.06.2018 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     4792/05/2018/M/1 ; 4792/05/2018/F/3

         4792/05/2018/M/2 ; 4792/05/2018/F/2


                                                          

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         05.06.2018 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła)
- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 11.06.2018 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań fizykochemicznych próbek wody wodociągowej pobranej w ramach wewnętrznej rekontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                 4792/05/2018/F/1
                                                          

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         05.06.2018 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Ujęcie)

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że po przeprowadzeniu badań kontrolnych próbki wody w dniu 05.06.2018 r. pobranej w Nakle Śląskim ul. Wapienna (Ujęcie) kwestionowany wcześniej parametr mętności spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

 Świerklaniec, 01.06.2018 r.

 

 

INFORMACJA DODATKOWA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     285/05/2018/M/3/P/3 ; 285/05/2018/F3/P/1
                                                          

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         17.05.2018 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Ujęcie)

 

Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia. Oznaczona mętność nieznacznie przekracza zalecaną wartość i przy uwzględnieniu niepewności pomiaru może wahać się w przedziale 2,0 – 2,8 NTU.

 

Pozostałe badane parametry  organoleptyczne i fizykochemiczne
odpowiadają wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 Świerklaniec, 24.05.2018 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     285/05/2018/M/1 ; 285/05/2018/F/1
                                                                                   
285/05/2018/M/2 ; 285/05/2018/F/2

                                                                  285/05/2018/M/3/P/3 ; 285/05/2018/F3/P/1
                                                          

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         17.05.2018 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWiK)
- 42-620 Nakło Ślaskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Ujęcie)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 30.04.2018 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     258/04/2018/M/1 ; 258/04/2018/F/1
                                                                                   
258/04/2018/M/2 ; 258/04/2018/F/2
                                                          

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         19.04.2018 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole)

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 22.03.2018 r. 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     675/03/2018/M/1; 675/03/2018/F/1
                                                                                    675/03/2018/M/2; 675/03/2018/F/2
                                                          

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         15.03.2018 r.

 

Miejsce pobrania próbek

-42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWiK)
-42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)

 
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 


Świerklaniec, 23.02.2018 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                      772/02/2018/M/1/P/1; 772/02/2018/F/1/P/1
                                                                                     772/02/2018/M/2/P/1; 772/02/2018/F/2/P/1
                                                                                     772/02/2018/M/3/P/1; 772/02/2018/F/3/P/1

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         15.02.2018 r.

 

Miejsce pobrania próbek

-42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła)
-42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole)
-42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Ujęcie)

 
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 
Świerklaniec, 16.01.2018 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     189/01/2018/M/1; 189/01/2018/F/1

                                                                                   189/01/2018/M/2; 189/01/2018/F/2

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         08.01.2018 r.

 


Miejsce pobrania próbek

 

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła),

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWiK).

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Świerklaniec, 27.12.2017 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
      Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     1603/12/2017/M/2; 1603/12/2017/F/2

                                                           

                                                           

Data pobrania próbek wody do badań:  12.12.2017 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8

 

       Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.Oznaczona mętność nieznacznie przekracza dopuszczalną wartość i przy uwzględnieniu niepewności pomiaru może wahać się w przedziale 1,5-2,1 NTU.

 

Pozostałe badane parametry organoleptyczne i fizykochemiczne odpowiadają wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonym w rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Świerklaniec, 27.12.2017 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     1603/12/2017/M/1; 1603/12/2017/F/1

                                                          

                                                                               

Data pobrania próbek wody do badań:         12.12.2017 r..

 

Miejsce pobrania próbek

 

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła) – kran toaleta

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Świerklaniec, 27.11.2017 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                    702/11/2017/M/1; 702/11/2017/F/1

                                                                                  702/11/2017/M/2; 702/11/2017/F/2

                                                                                  702/11/2017/M/3; 702/11/2017/F/3

                                                                                                               

Data pobrania próbek wody do badań:         16.11.2017 r..

 

Miejsce pobrania próbek:

 

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła),

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWiK),

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Studnia).

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Świerklaniec, 24.10.2017 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                                   429/10/2017/M/1; 429/10/2017/F/1;

                                                                                                      429/10/2017/M/2; 429/10/2017/F/2;

                                                                                                      429/10/2017/M/3; 429/10/2017/F/3;

                                                                                                      429/10/2017/M/4; 429/10/2017/F/4;

                                                                                                      429/10/2017/M/5/P/1; 429/10/2017/F/5.                                                                                        

Data pobrania próbek wody do badań:         10.10.2017 r..

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła),

- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole),

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWiK),

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła),

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Studnia).

         

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 

Świerklaniec, 09.10.2017 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     4122/09/2017/M/1; 4122/09/2017F/1

                                                               4122/09/2017/M/2; 4122/09/2017/F/2

                                                           

                                                           

Data pobrania próbek wody do badań:         28.09.2017 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3


 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Świerklaniec, 24.08.2017 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
      Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     1349/08/2017/F/2; 1349/08/2017/M/2

                                                           

                                                           

Data pobrania próbek wody do badań:  17.08.2017 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8

 

Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Oznaczona mętność nieznacznie przekracza dopuszczalną wartość i przy uwzględnieniu niepewności pomiaru może wahać się w przedziale 1,2-1,6 NTU. Pozostałe badane parametry organoleptyczne i fizykochemiczne odpowiadają wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonym w rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 Świerklaniec, 24.08.2017 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu   
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr:                 1349/08/2017/F/1; 1349/08/2017/M/1                                                                     

                                                             

Data pobrania próbek wody do badań:         31.07.2017 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Świerklaniec, 08.08.2017 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 


Sprawozdania z badań nr:                 3637/07/2017/F/3, 3637/07/2017/M/3

                                                                      3637/07/2017/F/4, 3637/07/2017/M/4

                                                                     

 

Data pobrania próbek wody do badań:         31.07.2017 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWiK) – toaleta, kran

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła) – toaleta, kran

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Świerklaniec, 11.07.2017 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 Sprawozdania z badań nr:                 1149/2017, 2596/06/2017/F/2,

                                                                      2596/06/2017/M/2, 2596/06/2017/F/1.

                                                                     

 

Data pobrania próbek wody do badań:         21.06.2017 r., 03.07.2017 r.

 


Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Orzech (Przedszkole), ul. Brzechwy 8 – kran kuchnia,

- 42-622 Nowe Chechło (Szkoła), ul. Lasowicka 103 – toaleta kran

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Świerklaniec, 06.07.2017 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 Sprawozdania z badań nr:                 1959/05/2017/M/2, 1959/05/2017/F/2,

                                                                      1959/05/2017/M/3, 1959/05/2017/F/1,

                                                                      1959/05/2017/M/1, 1959/05/2017/F/3.

 


Data pobrania próbek wody do badań:         24.05.2017 r.


 

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec (ZWiK), ul. Młyńska 3 – kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie (Szkoła), ul. Dworcowa 2 – kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna, budynek nr 4 – kran kuchnia

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.