Informacje o jakości wody

Orzech, 07.07.2024 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: W/0/06/2024/987/FM/3; W/0/06/2024/987/FM/4

 

 

Data pobrania próbek wody do badań: 24 czerwca 2024 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

 

      1.     42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 szkoła (kran toaleta)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym          woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

      2.     42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H ZWiK (magazyn kurek czerpalny)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

     


 

 

Orzech, 27.05.2024 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: W/0/05/2024/525/FM/2; W/0/05/2024/525/FM/3; 

                                           W/0/05/2024/525/FM/4

 

 

Data pobrania próbek wody do badań: 16 maja 2024 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

 

      1.     42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 były ZWiK (kran toaleta)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym          woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

      2.     42-620 Nakło Śląskie, ul Dworcowa 2 szkoła (kran toaleta)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

      3.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna ujęcie głębinowe (kran studnia)                                                                                                                                 

      W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 


                                                


Orzech 25.04.2024 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Sprawozdania z badań nr: W/0/04/2024/672/FM/2; W/0/04/2024/672/FM/3 

                                      

Data pobrania próbek wody do badań: 15 kwietnia 2024 r.

 

  Miejsce pobrania próbek: 

       1.     42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 Szkoła (kran toaleta)


W badanym zakresie organoleptycznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

       2.     42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H ZWiK (kurek czerpalny - magazyn)

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 


Orzech, 25.03.2024 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Sprawozdania z badań nr: W/0/03/2024/888/FM/2; W/0/03/2024/888/FM/3 

                                      

Data pobrania próbek wody do badań: 14 marca 2024 r.

 

Miejsce pobrania próbek: 

       1.     42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 były ZWiK (kran toaleta)


W badanym zakresie organoleptycznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zakresie fizykochemicznym przekroczony został parametr mętności: 1,3  NTU. Dopuszczalna wartość: 1 NTU.

 

        2.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 Szkoła  (kran toaleta)

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 

Orzech, 22.02.2024 r. 


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 Sprawozdania z badań nr: W/0/02/2024/524/FM/1

 

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 02 lutego 2024 r. 

Miejsce pobrania próbek:

       1.     42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H ZWiK (kurek czerpalny - magazyn)

       2.     42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła – kran toaleta)

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
 

Orzech, 25.01.2024 r. 


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: W/0/01/2024/640/FM/1; W/0/01/2024/640/FM/2

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 10.01.2024 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

 1.   42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła – kran toaleta)

       2.    42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK - kran toaleta)  

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


 Orzech, 04.01.2024 r. 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 83676/LB/2023; 83677/LB/2023 

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 20.12.2023 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

       1.    42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK - kran toaleta)

       2.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła – kran toaleta) 

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  

 

Orzech, 28.11.2023 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr: 71461/LB/2023; 71462/LB/2023; 71463/LB/2023

    

Data pobrania próbek wody do badań: 09.11.2023 r.

 

 

Miejsce pobrania próbek:

 

      1.     42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK - kran toaleta)

 

      2.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła – kran toaleta)

 

      3.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna  (kurek czerpalny przy ujęciu)

 

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 Orzech, 27.10.2023 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 


Sprawozdania z badań nr: 62591/LB/2023; 62592/LB/2023; 63395/LB/2023; 63396/LB/2023; 63397/LB/2023; 66752/LB/2023:

 

Data pobrania próbek wody do badań: 06.10.2023 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

 

     1.     42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła - kran toaleta)                              

 

     2.     42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H (ZWiK Magazyn – kurek czerpalny)

 

     3.     42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3  (były ZWiK – kran toaleta)

 

     4.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2  (Szkoła – kran toaleta)

 

     5.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (kurek czerpalny przy ujęciu,   Budynek nr 1 – kran kuchnia)

 

     6.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (kurek czerpalny przy ujęciu).

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Orzech, 19.10.2023 r.

 

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 62591/LB/2023; 62592/LB/2023; 63395/LB/2023; 63396/LB/2023; 63397/LB/2023:

                        

Data pobrania próbek wody do badań: 06.10.2023 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

 

      1.     42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła - kran toaleta)

 

      2.     42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H (ZWiK Magazyn – kurek czerpalny)

 

      3.     42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3  (były ZWiK – kran toaleta)

 

      4.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2  (Szkoła – kran toaleta)

 

      5.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (kurek czerpalny przy ujęciu,   Budynek nr 1 – kran kuchnia)

 

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 Orzech, 26.09.2023 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 57814/LB/2023; 57815/LB/2023                                      

 

 

Data pobrania próbek wody do badań: 08.09.2023 r.

 

 

Miejsce pobrania próbek:    

 

      1.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła – kran toaleta)

 

      2.     42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK – kran toaleta)

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 Orzech, 18.08.2023 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: - 48598/LB/2023; 48599/LB/2023

 

                           

Data pobrania próbek wody do badań: 02.08.2023 r.

 


Miejsce pobrania próbek:

 

      1.     42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła – kran toaleta)

 

      2.     42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H (ZWiK Magazyn – kurek czerpalny)

 

 


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 Orzech, 18.07.2023 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańc

 

 

Sprawozdania z badań nr: - 43657/LB/2023; 43658/LB/2023

                     

 

Data pobrania próbek wody do badań: 11.07.2023 r.

 

 

Miejsce pobrania próbek: 

 

      1.     42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK – kran toaleta)

 

      2.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła  – kran toaleta)


 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Orzech, 13.06.2023 r. 


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


 

Sprawozdania z badań nr: - 33631/LB/2023; 33632/LB/2023

 

                                          

Data pobrania próbek wody do badań: 02.06.2023 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

      1.     42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła – kran toaleta)

      2.     42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H (ZWiK Magazyn  – kurek czerpalny)


 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Orzech, 19.05.2023 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr: - 28655/LB/2023; 28656/LB/2023; 28657/LB/2023; 28658/LB/2023

                                      

Data pobrania próbek wody do badań: 11.05.2023 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

      1.     42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H (ZWiK Magazyn – kurek czerpalny)

      2.     42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK – kran toaleta)

      3.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła – kran toaleta)

      4.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (kurek czerpalny przy ujęciu)


 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Orzech, 18.04.2023 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr: - 22016/LB/2023; 22017/LB/2023

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 13.04.2023 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

      1.     42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła – kran toaleta)

      2.     42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H (ZWiK Magazyn – kurek czerpalny)

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
Orzech, 15.03.2023 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: - 14444/LB/2023; 14445/LB/2023

 

 

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 09.03.2023 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

      1.     42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK – kran toaleta)

      2.     42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 ( Szkoła – kran toaleta)

 

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

         


 
Orzech, 14.02.2023 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr: - 7204/LB/2023; 7205/LB/2023; 7206/LB/2023

                      

Data pobrania próbek wody do badań: 07.02.2023 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

           42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 - Szkoła – kran toaleta

           42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H ( ZWiK Magazyn – kurek czerpalny)

           42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna ( kurek czerpalny przy ujęciu)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 
Orzech, 03.02.2023 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr: - 5271/LB/2023; 5272/LB/2023

 

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 26.01.2023 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

1. 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, Szkoła – kran toaleta

2. 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 – były ZWiK – kran toaleta

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 


Orzech, 05.01.2023 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

 

Sprawozdania z badań nr: - 82613/LB/2022; 82614/LB/2022

 

                                       

 

Data pobrania próbek wody do badań: 20.12.2022 r.

 

 

 

Miejsce pobrania próbek:

 

1. 42-622 Nowe Chechło ul. Lasowicka 103, Szkoła – kran toaleta

 

2. 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H –  ZWiK - magazyn – kurek czerpalny

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 


 Orzech, 06.12.2022 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


 

Sprawozdania z badań nr: - 70794/LB/2022; 70795/LB/2022; 70793/LB/2022 ; 76212/LB/2022

                                         

Data pobrania próbek wody do badań: 10.11.2022 r.; 29.11.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

1. 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, Szkoła – kran toaleta

2. 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna – kurek czerpalny przy ujęciu

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

     

 Orzech, 10.11.2022 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 68853/LB/2022; 68854/LB/2022; 67701/LB/2022; 67702/LB/2022; 68855/LB/2022.

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 27.10.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

1. 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, były ZWiK – kran toaleta

2. 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, Szkoła – kran toaleta

3. 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103, Szkoła – kran toaleta

4. 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, ZWiK – magazyn kurek czerpalny

5. 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna – kurek czerpalny przy ujęciu


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda pobrana w punktach: 1-4 (Świerklaniec, ul. Młyńska 3; Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2; Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103; Orzech, ul. Łąkowa 16H)  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W badanym zakresie organoleptycznym i mikrobiologicznym woda pobrana w punkcie Nakło Śląskie, ul. Wapienna odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W badanym zakresie fizykochemicznym woda pobrana w punkcie Nakło Śląskie, ul. Wapienna nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przekroczony parametr: mętność: 15 NTU. Dopuszczalna wartość: 1 NTU.

 

  

Orzech, 10.10.2022 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 60097/LB/2022; 60098/LB/2022

                      

Data pobrania próbek wody do badań: 29.09.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, były ZWiK – kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, Szkoła – kran toaleta

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

         

 

 


 


Orzech, 15.09.2022 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 51274/LB/2022; 51275/LB/2022

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 30.08.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15 B – budynek mieszkalny, kran pralnia

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, budynek ZWIK – magazyn, kurek czerpalny

 

 

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 


 

Orzech 08.08.2022 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 43427/LB/2022; 43428/LB/2022

                   

Data pobrania próbek wody do badań: 25.07.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 – były ZWiK – kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 – Szkoła – kran toaleta

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Orzech, 01.07.2022 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Sprawozdania z badań nr: 36127/LB/2022; 36128/LB/2022

 

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 27.06.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15b – budynek jednorodzinny, kran pralnia

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H – ZWiK magazyn, kurek czerpalny

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Orzech, 02.06.2022 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 28800/LB/2022; 28802/LB/2022; 28801/LB/2022

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 27.05.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna, punkt czerpalny przy ujęciu

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, kran toaleta

 

 

Punkt: 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, kran toaleta:

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Punkt: 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna, punkt czerpalny przy ujęciu:

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

W zakresie mikrobiologicznym woda nie odpowiada wymaganiom. Przekroczony parametr: liczba bakterii grupy coli – 16  jtk/100 ml. Dopuszczalna wartość: 0 jtk/100 ml

 

Punkt: 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, kran toaleta:

W badanym zakresie organoleptycznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

W zakresie fizykochemicznym przekroczony został parametr mętności: 1,6 NTU. Dopuszczalna wartość:
1 NTU. 
Orzech, 10.05.2022 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Sprawozdania z badań nr: 23100/LB/2022, 2301/LB/2022

 

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 29.04.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103, Szkoła – kran toaleta

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, ZWIK – magazyn kurek czerpalny

 

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Orzech, 04.04.2022 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 15176/LB/2022; 15177/LB/2022

 

                       

Data pobrania próbek wody do badań: 24.03.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, były ZWIK – kran toaleta;

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, Szkoła – kran toaleta.

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Orzech, 03.03.2022 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Sprawozdania z badań nr: 8861/LB/2022; 8860/LB/2022; 8862/LB/2022

 

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 24.02.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, ZWIK – magazyn kurek czerpalny;

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103, Szkoła – kran toaleta;

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna, studnia – kran.

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Orzech, 18.02.2022 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 4133/LB/2022; 4132/LB/2022

 

                                           

Data pobrania próbek wody do badań: 27.01.2022 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła – kran toaleta);

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK – kran toaleta).

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Orzech, 13.12.2021 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 57013/LB/2021,;57012/LB/2021

                  

Data pobrania próbek wody do badań: 02.12.2021 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, ZWiK magazyn – kurek czerpalny

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103, szkoła – kran toaleta

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Orzech, 30.11.2021 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr: 53861/LB/2021; 53860/LB/2021; 53859/LB/2021

                                 

Data pobrania próbek wody do badań: 17.11.2021 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna, studnia – kran;

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, kran toaleta;

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, ZWIK – kran toaleta

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Orzech, 16.11.2021 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŚwierklańcuSprawozdania z badań nr: 50650/LB/2021; 50651/LB/2021; 49849/LB/2021; 49850/LB/2021; 50649/LB/2021; 51641/LB/2021; 52240/LB/2021   
Data pobrania próbek wody do badań: 27.10.2021 r.;


Miejsce pobrania próbek:

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, kran toaleta

- 42-622 Nakło Śląskie, ul. Wapienna, studnia kran

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103, kran toaleta

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, magazyn kran

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, kran toaleta

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

                                                
Orzech, 21.10.2021 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŚwierklańcuSprawozdania z badań nr: 45113/LB/2021; 45114/LB/2021

                        

Data pobrania próbek wody do badań: 28.09.2021 r.


Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, były ZWiK – kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, Szkoła – kran toaleta

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

                                                 

 Orzech, 06.09.2021 r.INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŚwierklańcuSprawozdania z badań nr: 37854/LB/2021; 37853/LB/2021Data pobrania próbek wody do badań: 24.08.2021 r.


Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B, budynek mieszkalny, kran toaleta

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, ZWiK – kurek magazynW badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Orzech, 17.08.2021 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŚwierklańcuSprawozdania z badań nr: 34337/LB/2021; 34338/LB/2021


Data pobrania próbek wody do badań: 29.07.2021 r.


Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, były ZWiK – kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, szkoła – kran toaleta


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 Orzech, 24.06.2021 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŚwierklańcuSprawozdania z badań nr: 22692/LB/2021; 22691/LB/2021


                               

Data pobrania próbek wody do badań: 09.06.2021 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H (ZWiK – kran magazyn),

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 (Szkoła, kran toaleta).

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 
Orzech, 14.06.2021 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Sprawozdania z badań nr: 21103/LB/2021; 21102/LB/2021; 21104/LB/2021

                           

Data pobrania próbek wody do badań: 28.05.2021 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła – kran toaleta);

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3, (były ZWiK – kran toaleta);

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna, (studnia – kran).

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 


 

 

Orzech, 28.04.2021 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY


dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr: 13816/LB/2021; 13817/LB/2021; 14925/LB/2021; 14924/LB/2021

 

Data pobrania próbek wody do badań: 14.04.2021 r. ; 23.04.2021 r.

 

Miejsce pobrania próbek:

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16 H (ZWiK – magazyn kran);

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B (budynek mieszkalny – kran pralnia).

 
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznymi mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

                                                 


 

 

Orzech, 25.03.2021 r.INFORMACJA O JAKOŚCI WODYdot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr:10409/LB/2021; 10410/LB/2021

Data pobrania próbek wody do badań: 17.03.2021 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2, Szkoła – kran toaleta

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (były ZWiK) - kran toaleta,

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznymi mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 


 

Orzech, 04.03.2021 r.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

 dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

Sprawozdania z badań nr:6865/LB/2021; 6866/LB/2021; 6867/LB/2021

 


Data pobrania próbek wody do badań: 24.02.2021 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103, Szkoła – kran toaleta,

- 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, magazyn – kurek czerpalny,

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna – studnia kran.

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznymi mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 


 

                                     

Orzech, 27.01.2021 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


Sprawozdania z badań nr:2542/LB/2021; 2541/LB/2021                   
         

Data pobrania próbek wody do badań: 21.01.2021 r.

 

Miejsce pobrania próbek

– 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 – były ZWiK, kran toaleta

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 – Szkoła, kran toaleta


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.