Informacje o jakości wody

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Orzech, 30.12.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

 

 

Sprawozdanie nr      2154/12/2019//1; 2154/12/2019/F/1;

                                   2154/12/2019//2; 2154/12/2019/F/2.

                             

                             

 

Data pobrania próbek wody do badań:         18.12.2019 r.

 

Miejsce pobrania

 

42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B;

42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

                                                                                                                                                                                                   


 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Świerklaniec, 28.11.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu
 

  

 

Sprawozdanie nr 712/11/2019/M/1; 712/11/2019/F/1

                              712/11/2019/M/2; 712/11/2019/F/2

                              713/11/2019/M/1; 713/11/2019/F/1

 

Data pobrania próbek wody do badań:         19.11.2019 r.

 

Miejsce pobrania

 

42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3

42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2

42-620 Nakło Śląskie, ul. WapiennaW badanym zakresie organoleptycznym, i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


Świerklaniec, 22.10.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

   

Sprawozdanie nr 1938/10/2019/M/2; 1938/10/2019/F/2

 

Data pobrania próbek wody do badań:         15.10.2019 r.

 

Miejsce pobrania próbek

42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

  Świerklaniec, 22.10.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

  

 

Sprawozdanie nr 1938/10/2019/M/1; 1938/10/2019/F/1

 

 

Data pobrania próbek wody do badań:         15.10.2019 r.

 

Miejsce pobrania próbek

42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Świerklaniec, 22.10.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

  

 

Sprawozdanie nr 1939/10/2019/M/1; 1939/10/2019/F/1

 

 

Data pobrania próbek wody do badań:         15.10.2019 r.

 

Miejsce pobrania próbek

42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 


 

Świerklaniec, 22.10.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

  

 

Sprawozdanie nr 1940/10/2019/M/1; 1940/10/2019/F/1; 1941/10/2019/F/1; 1158/10/2019/M/1

                                                                                                                                   

 

Data pobrania próbek wody do badań:         15.10.2019 r.

 

Miejsce pobrania próbek

42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 Świerklaniec, 22.10.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

  

  

Sprawozdanie nr 1939/10/2019/M/2; 1939/10/2019/F/2                                                          

                                                                                                                                   

 

Data pobrania próbek wody do badań:         15.10.2019 r.

 

Miejsce pobrania próbek

42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 22.10.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Sprawozdania z badań nr:             1939/10/2019/F/2

                                                        

 

                                           

Data pobrania próbek wody do badań:         15.10.2019 r.

 

Miejsce pobrania próbek

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)

 

 

 

Zakwestionowany wcześniej parametr mętności obecnie odpowiada wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 


 

 http://zwik-s.pl/files/Komunikat%20dla%20Odbiorcow%20%20Ujecia%20Wody%20Wapienniki.png


 

 

Świerklaniec, 30.09.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 


Sprawozdania z badań nr:             4164/08/2019/M/2; 4164/08/2019/F/2

                                                        

                                           

Data pobrania próbek wody do badań:         12.09.2019 r.


Miejsce pobrania próbek

- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)


 

Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne i organoleptycze jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia. Oznaczony parametr mętności przekracza zalecaną wartość 1 NTU i jest równy 2,4 NTU (+/- 0,4)

 

 

Pozostałe badane parametry  fizykochemiczne  odpowiadają wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

 
Świerklaniec, 30.09.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:            4164/08/2019/M/1; 4164/08/2019/F/1

                                                          

                                                                                                                                   

Data pobrania próbek wody do badań:         12.09.2019 r.


Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWiK)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 


 

Świerklaniec, 23.08.2019 r.

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań fizykochemicznych próbek wody wodociągowej pobranej w ramach wewnętrznej rekontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Sprawozdania z badań nr:                 2428/08/2019/M/1
                                                          

 

Data pobrania próbek wody do badań:         22.08.2019 r.

 

Miejsce pobrania próbek

 

- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole - kran toaleta)

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że po przeprowadzeniu badań kontrolnych próbki wody w dniu 22.08.2019r. pobranej w Orzechu, ul. Brzechwy 8 kwestionowany wcześniej parametr liczby bakterii z grupy coli spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).


 

 Świerklaniec, 21.08.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdanie z badań nr:                     5650/07/2019/M/2 ; 5650/07/2019/F/2

           
                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         14.08.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole – kran toaleta)

 

 

Badana próbka wody spełnia wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia. Oznaczona liczba bakterii z grupy coli przekracza zalecaną wartość i jest równa 16 jtk/100 ml

 

 

Pozostałe badane parametry  mikrobiologiczne  odpowiadają wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


 Świerklaniec, 21.08.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdanie z badań nr:                     5650/07/2019/M/1 ; 5650/07/2019/F/1

           
                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         14.08.2019 r.


Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B (kran pralnia)

 

 

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 


 

Świerklaniec, 25.07.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     2382/07/2019/F/1; 2382/07/2019/M/1

                                                                    2382/07/2019/F/2; 2382/07/2019/M/2

           
                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         17.07.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWiK)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła Podstawowa)


 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Świerklaniec, 21.06.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     4916/05/2019/M/1 ; 4916/05/2019/F/1

        4916/05/2019/M/2 ; 4916/05/2019/F/2       

           
                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         14.06.2019 r.


Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B (dom mieszkalny)
- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole) 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


 
Świerklaniec, 24.05.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:

- 5455/04/2019/M/1 i 5455/04/2019/F/1  – 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3,

- 5455/04/2019/M/2 i 5455/04/2019/F/2   – 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła podstawowa),

- 5455/04/2019/M/3 i 5455/04/2019/F/3   – 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna 3 (Budynek nr 1).                   

           
                                                          

                                                                      

Data pobrania próbek wody do badań:         15.05.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2,
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna 3.

 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec 06.05.2019 r.

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:              1424/04/2019/M/1 ; 1424/04/2019/F/1

1424/04/2019/M/2 ; 1424/04/2019/F/2                    

           
                                                          

                                                                      

Data pobrania próbek wody do badań:         17.04.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15B (budynek mieszkalny),
- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (przedszkole).
 

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 20.03.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     4211/02/2019/M/1 ; 4211/02/2019/F/1

         4211/02/2019/M/2 ; 4211/02/2019/F/2                   

           
                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         15.03.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWIK)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 21.02.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     4451/01/2019/M/1 ; 4451/01/2019/F/1

        4451/01/2019/M/2 ; 4451/01/2019/F/2                   

        4451/01/2019/M/3/P/1 ; 4451/01/2019/F/3             
                                                              

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         14.02.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 15 B (budynek mieszkalny)

- 42-622 Orzech, ul. Brzechwy 8 (Przedszkole)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Wapienna (Ujęcie)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Świerklaniec, 28.01.2019 r.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

 

dot. wyników badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
       próbek wody wodociągowej pobranych w ramach wewnętrznej kontroli Zakładu  
       Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Sprawozdania z badań nr:                     957/01/2019/M/1 ; 957/01/2019/F/1

                                                                    957/01/2019/M/2 ; 957/01/2019/F/2                                    

                                                          

                                                                    

Data pobrania próbek wody do badań:         17.01.2019 r.

Miejsce pobrania próbek

- 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 (ZWIK)
- 42-620 Nakło Śląskie, ul. Dworcowa 2 (Szkoła)


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.