Cennik

CENNIK ROK 2024

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr C.RZT.70.28.2024 z dnia 24 maja 2024 r., a także Uchwały Nr XC/686/24 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 11.06.2024 r. następujących cen i stawek opłat:

Dla odbiorców rozliczanych na podstawie faktur elektronicznych (klient IBO)

Dla odbiorców rozliczanych na podstawie faktur papierowych

 Grupa 1 - gospodarstwa domowe

 

netto

brutto

 

netto

brutto

Opłata za 1m3  wody

8,85 zł

9,56 zł

Opłata za 1m3  wody

8,85 zł

9,56 zł

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody

10,00 zł

10,80 zł

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody

12,00 zł

12,96 zł

Opłata za 1m3  ścieków

12,07 zł

13,04 zł

Opłata za 1m3  ścieków

12,07 zł

13,04 zł

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków

8,00 zł

8,64 zł

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków

10,00 zł

10,80 zł

Grupa 2 - pozostali odbiorcy

 

netto

brutto

 

netto

brutto

Opłata za 1m3  wody

8,86 zł

9,57 zł

Opłata za 1m3  wody

8,85 zł

9,56 zł

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody

10,00 zł

10,80 zł

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody

12,00 zł

12,96 zł

Opłata za 1m3  ścieków

12,07 zł

13,04 zł

Opłata za 1m3  ścieków

12,07 zł

13,04 zł

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków

8,00 zł

8,64 zł

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków

10,00 zł

10,80 zł

Grupa 3 – PPOŻ (Urząd Gminy Świerklaniec)

 

netto

brutto

Opłata za 1m3  wody

8,35 zł

9,02 zł

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody

12,00 zł

12,96 zł

Grupa 4 – Odbiorcy rozliczani ryczałtowo

 

netto

brutto

 

netto

brutto

Opłata za 1m3  wody

8,96 zł

9,68 zł

Opłata za 1m3  wody

8,96 zł

9,68 zł

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody

5,00 zł

5,40 zł

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody

5,00 zł

5,40 zł

Opłata za 1m3  ścieków

12,07 zł

13,04 zł

Opłata za 1m3  ścieków

12,07 zł

13,04 zł

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków

8,00 zł

8,64 zł

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków

10,00 zł

10,80 zł

               

 

Powyższe ceny obowiązują do 31.12.2024 r.

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  11.06.2024 r. do  10.06.2027 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

 

 

 
O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.70.26.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., a także Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2024 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.01.2024 r. następujących cen i stawek opłat:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,44 zł (brutto:  8,04 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,78 zł (brutto:  6,24 zł).  

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  12,21 zł (brutto:  13,19 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  8,10 zł (brutto:  8,75 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 30.04.2024 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.05.2021 r. do  30.04.2024 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


 


Na podstawie Uchwały nr LXXXV/617/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu  ustala się następujący cennik na usługi wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne zakładu:

 • Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 4 m³ obowiązuje cena ryczałtowa w której skład wchodzi:
  - usługa opróżniania i transportu ścieków 102,00 zł netto (110,16 zł brutto),
  - oczyszczania ścieków 9,00 zł netto/m3 (9,72 zł brutto):
  Szambo 1 m ³ 111,00 zł netto (119,88 zł brutto),
  Szambo 2 m ³ 120,00 zł netto (129,60 zł brutto),
  Szambo 3 m ³ 129,00 zł netto (139,32 zł brutto),
  Szambo 4 m ³ 138,00 zł netto (149,04 zł brutto).
 • Za każdy kolejny m3 powyżej 4 m3 wynosi: 34,50 zł netto (25,50 zł opróżnianie i transport oraz 9,00 zł utylizacja) (37,26 zł brutto)
 • Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 4 zł netto (4,32 zł brutto) i wynosi:

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 4 m³ obowiązuje cena ryczałtowa w której skład wchodzi:
- usługa opróżniania i transportu ścieków 102,00 zł netto (110,16 zł brutto),
- oczyszczania ścieków 5,00 zł netto/m3 (5,40 zł brutto):
Szambo 1 m ³ 107,00 zł netto (115,56 zł brutto),
Szambo 2 m ³ 112,00 zł netto (120,96 zł brutto),
Szambo 3 m ³ 117,00 zł netto (126,36 zł brutto),
Szambo 4 m ³ 122,00 zł netto (131,76 zł brutto).

 • Za każdy kolejny m3 powyżej 4 m3 wynosi: 30,50 zł netto (25,50 zł opróżnianie i transport oraz 5,00 zł utylizacja) (32,94 zł brutto)

  POZOSTAŁE USŁUGI
 • uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A60 zł netto(w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do Aopłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).
 • uzgodnienie projektu technicznego sieci wod. kan. - 60 zł netto
 • nadzór branżowy 60 zł netto/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.
 • budowa przyłącza wodociągowego oraz inne prace w zakresie sieci/przyłącza wodociągowego zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 52,07 zł netto+ pozostałe składniki
 • budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz inne prace w zakresie sieci/przyłącza kanalizacyjnego zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 50,62 zł netto+ pozostałe składniki
 • wykrywanie awarii wodociągowych na zlecenie Klienta na terenie Gminy Świerklaniec - 150 zł netto/godz. pracy sprzętu
 • wykonanie próby szczelności przyłącza wodociągowego 223,28 zł netto
 • przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 52,07 zł netto+ pozostałe składniki 
 • odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 52,07 zł netto + pozostałe składniki
 • montaż wodomierza dodatkowego z nadajnikiem radiowym (podlicznika) na przygotowanej przez Wnioskodawcę instalacji wewnętrznej (zestawie wodomierzowym) zgodnie z wydanymi wytycznymi –483,34 zł netto
 • opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia technicznego – 223,28 zł netto

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów. 

CENNIK ROK 2023


Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.70.26.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., a także Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2023 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.05.2023 r. następujących cen i stawek opłat:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,44 zł (brutto:  8,04 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,78 zł (brutto:  6,24 zł).  

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  11,40 zł (brutto:  12,31 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  8,10 zł (brutto:  8,75 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 31.12.2023 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.05.2021 r. do  30.04.2024 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


 


 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.70.26.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., a także Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2023 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.01.2023 r. następujących cen i stawek opłat:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,27 zł (brutto:  7,85 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,65 zł (brutto:  6,10 zł).  

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  11,18 zł (brutto:  12,07 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,91 zł (brutto:  8,54 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 30.04.2023 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.05.2021 r. do  30.04.2024 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 


 

 

Na podstawie Uchwały nr IX/54/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu oraz Uchwały nr XVI/122/19 z dnia 30 września 2019 r.  ustala się następujący cennik na usługi wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne zakładu: 

 

1. Wywóz nieczystości płynnych dla pozostałych Odbiorców

 

 • Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 4 m³ - obowiązuje cena ryczałtowa w której skład wchodzi:
  - usługa opróżniania i transportu ścieków 97,00 zł netto (104,76 zł brutto),
  - utylizacja 9,00 zł netto/m³ (9,72 zł brutto):
  Szambo 1 m³ 106,00 zł netto (114,48 zł brutto),
  Szambo 2 m³ 115,00 zł netto (124,20 zł brutto),
  Szambo 3 m³ 124,00 zł netto (133,92 zł brutto),
  Szambo 4 m³ 133,00 zł netto (143,64 zł brutto).
 • Za każdy kolejny m3 powyżej 4 m3 wynosi: 33,25 zł netto (24,25 zł opróżnianie i transport oraz 9,00 zł utylizacja) - 35,91 zł brutto

 

2. Wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych

 

 • Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 4 zł netto (4,32 zł brutto) i wynosi:

 

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do4 m³ obowiązuje cena ryczałtowa w której skład wchodzi:
- usługa opróżniania i transportu ścieków 97,00 zł netto (104,76 zł brutto),
- utylizacja ścieków 5,00 zł netto/m³ (5,40 zł brutto):
Szambo 1 m ³ 102,00 zł netto (110,16 zł brutto),
Szambo 2 m ³ 107,00 zł netto (115,56 zł brutto),
Szambo 3 m ³ 112,00 zł netto (120,96 zł brutto),
Szambo 4 m ³ 117,00 zł netto (126,36 zł brutto).

 

 

 • Za każdy kolejny m3 powyżej 4 m3 wynosi: 29,25 zł netto (24,25 zł opróżnianie i transport oraz 5,00 zł utylizacja) - 31,59 zł brutto

 

______________________________________________________________________________________________

POZOSTAŁE USŁUGI

 

· uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A360 zł netto(w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).

 

·  uzgodnienie projektu technicznego sieci wod.kan. - 60 zł netto

 

·   nadzór branżowy 60 zł netto/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.

 

·   budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto+ pozostałe składniki

 

·   wykrywanie awarii wodociągowych na zlecenie Klienta na terenie gminy Świerklaniec - 150 zł netto/godz. pracy sprzętu

 

·  wykonanie próby szczelności przyłącza wodociągowego 150 zł netto·  przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto+ pozostałe składniki

 

·  wydanie wytycznych oraz uzgodnienie dokumentacji dot. dodatkowego wodomierza (podlicznika) – 60 zł netto·  odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. – odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto+ pozostałe składniki

 

· montaż wodomierza dodatkowego z nadajnikiem radiowym (podlicznika) na przygotowanej przez Wnioskodawcę instalacji wewnętrznej (zestawie wodomierzowym) zgodnie z wydanymi wytycznymi – 269,00 zł netto

 

·  opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia technicznego – 100,00 zł netto

 

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.

 CENNIK ROK 2022


O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 


Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.70.26.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., a także Uchwały Nr LV/405/21 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2022 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.05.2022 r. następujących cen i stawek opłat:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,27 zł (brutto:  7,85 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,65 zł (brutto:  6,10 zł).  


b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  11,09 zł (brutto:  11,98 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,91 zł (brutto:  8,54 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 31.12.2022 r.


Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.05.2021 r. do  30.04.2024 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.70.26.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., a także Uchwały Nr LV/405/21 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2022 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.01.2022 r. następujących cen i stawek opłat:

 

1 . Dla gospodarstw domowych:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,12 zł (brutto:  7,69 zł ).

 

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,53 zł (brutto:  5,97 zł).

 

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  10,88 zł (brutto:  11,75 zł).

 

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,74 zł (brutto:  8,36 zł).

 

2.  Dla pozostałych odbiorców 

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,12 zł (brutto:  7,69 zł ).

 

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,53 zł (brutto:  5,97 zł).

 

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  10,88 zł  (brutto:  11,75 zł).

 

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,74 zł (brutto:  8,36 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 30.04.2022 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.05.2021 r. do  30.04.2024 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 CENNIK USŁUG (obowiązujący od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.)

 

na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu nr 06/12/2021 z dn. 28.12.2021 r.

 

·  Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na zlecenie do 4 m3 wynosi 74,08 zł netto  (80,01 zł brutto) +  koszt utylizacji  34,52 zł netto (37,28 zł brutto)
= 108,60 zł netto
(117,29 zł brutto)

·  Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 16 zł netto (17,28 zł brutto) i wynosi 92,60 zł netto (100,01 zł brutto)

·  Cena dla odbiorców indywidualnych za każdy następny m3 wynosi 18,52 zł netto/m3
(20,00 zł brutto/m3) + 4,63 zł netto/m3 (5,00 zł brutto/m3) – koszt utylizacji

·  Cena dla pozostałych odbiorców za każdy następny m3 wynosi 27,15 zł netto / 29,32 zł brutto [18,52 zł netto/m3 (20,00 zł brutto/m3) + 8,63 zł netto/m3  (9,32 zł brutto/m3)]

·   Utylizacja ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Świerklańcu –
8,63 zł netto/ m3 (9,32 zł brutto/m3)

_________________________________________________________________________

Uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A3 60 zł netto (w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).

·  uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, sieci wod.-kan. - 60 zł netto

·   nadzór branżowy 60 zł netto/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.

·   przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki

·   wykrywanie na zlecenie awarii wodociągowych na terenie gminy Świerklaniec podmiotom posiadającym wewnętrzną sieć wodociągową 150 zł netto/godz. pracy sprzętu

·  próba szczelności przyłącza wodociągowego 150 zł netto

·  przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki

·  wydanie wytycznych, odbiór i plombowanie podlicznika – 117 zł netto

·  odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. – odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki – w przypadku, gdy wytyczne dot. montażu podlicznika zostały wydane przed 01.07.2020 r.

·  opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia technicznego – 100,00 zł netto (123,00 zł brutto)

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.