Cennik


O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.97.2018.EK, a także załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXI/189/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2020 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 26.05.2020 r. następujących cen i stawek opłat:

 

1 . Dla gospodarstw domowych:

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,01 zł (brutto:  7,57 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,43 zł (brutto:  5,86 zł).

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  8,33 zł (brutto:  9,00 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,60 zł (brutto:  8,21 zł).

 

 

2.  Dla pozostałych odbiorców 

 a)  Opłata za 1 m3 dostarczonej wody wyniesie netto  7,01 zł (brutto:  7,57 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,43 zł (brutto:  5,86 zł).

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  9,50 zł  (brutto:  10,26 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,60 zł (brutto:  8,21 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 31.12.2020 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  26.05.2018 r. do  25.05.2021 r. jest do wglądu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

 

Uwaga:

Ponieważ taryfy zmieniają się w trakcie miesiąca - opłaty abonamentowe za miesiąc maj 2020 roku będą przeliczane proporcjonalnie i wynoszą:

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,33 zł (brutto:  5,76 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,45 zł (brutto:  8,05 zł). CENNIK USŁUG 

na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu nr 02/12/2019 oraz 02/07/2020 


1. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na zlecenie do 4 m3 wynosi 74,08 zł netto  (80,01 zł brutto) +  koszt utylizacji  25,00 zł netto (27,00 zł brutto) = 99,08 zł netto (107,01 zł brutto)
2.Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 25 zł netto (27,00 zł brutto) i wynosi 74,08 zł netto (80,01 zł brutto)
3.Cena dla odbiorców indywidualnych za każdy następny m3 wynosi 18,52 zł netto (20,00 zł brutto)
4.Cena dla pozostałych odbiorców za każdy następny m3 wynosi 24,77 zł netto / 26,75 zł brutto [18,52 zł netto/m3 (20,00 zł brutto/m3) + 6,25 zł netto/m3  (6,75 zł brutto/m3)]
5.Utylizacja ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Świerklańcu – 6,25 zł netto/ m3 (6,75 zł brutto/m3)

_________________________________________________________________________

Uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A3 50 zł netto (w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).
1.Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, sieci wod.-kan. - 50 zł netto
2.Nadzór branżowy 50 zł netto/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.
3.Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki.
4.Wykrywanie na zlecenie awarii wodociągowych na terenie gminy Świerklaniec podmiotom posiadającym wewnętrzną sieć wodociągową 150 zł netto/godz. pracy sprzętu.
5.Przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki.
6.Odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki
7. Wydanie wytycznych dot. montażu dodatkowego wodomierza (podlicznika) do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody (bez ścieków) wraz z odbiorem i plombowaniem - 117,00 zł netto.


Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.


 

O G Ł O S Z E N I E

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.97.2018.EK, a także załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXI/189/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2020 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.01.2020 r.  następujących cen i stawek opłat:

1 . Dla gospodarstw domowych:


a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  6,84 zł (brutto:  7,39 zł ).
Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,30 zł (brutto:  5,72 zł).

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  7,88 zł (brutto:  8,51 zł).
Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,42 zł (brutto:  8,01 zł).

2.  Dla pozostałych odbiorców

a)  Opłata za 1 m3 dostarczonej wody wyniesie netto  6,84 zł (brutto:  7,39 zł).
Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,30 zł (brutto:  5,72 zł).

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  9,05 zł  (brutto:  9,77 zł).
Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,42 zł (brutto:  8,01 zł).

Powyższe ceny obowiązują do 25.05.2020r.

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  26.05.2018 r. do  25.05.2021 r. jest do wglądu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

Uwaga:

Ponieważ taryfy zmieniają się w trakcie miesiąca opłaty abonamentowe za miesiąc maj 2020 roku będą przeliczane proporcjonalnie.