Cennik


CENNIK ROK 2024


O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.70.26.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., a także Uchwały Nr LXXXVIII/674/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2024 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.01.2024 r. następujących cen i stawek opłat:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,44 zł (brutto:  8,04 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,78 zł (brutto:  6,24 zł).  

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  12,21 zł (brutto:  13,19 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  8,10 zł (brutto:  8,75 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 30.04.2024 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.05.2021 r. do  30.04.2024 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


 


Na podstawie Uchwały nr LXXXV/617/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu  ustala się następujący cennik na usługi wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne zakładu:

 • Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 4 m³ obowiązuje cena ryczałtowa w której skład wchodzi:
  - usługa opróżniania i transportu ścieków 102,00 zł netto (110,16 zł brutto),
  - oczyszczania ścieków 9,00 zł netto/m3 (9,72 zł brutto):
  Szambo 1 m ³ 111,00 zł netto (119,88 zł brutto),
  Szambo 2 m ³ 120,00 zł netto (129,60 zł brutto),
  Szambo 3 m ³ 129,00 zł netto (139,32 zł brutto),
  Szambo 4 m ³ 138,00 zł netto (149,04 zł brutto).
 • Za każdy kolejny m3 powyżej 4 m3 wynosi: 34,50 zł netto (25,50 zł opróżnianie i transport oraz 9,00 zł utylizacja) (37,26 zł brutto)
 • Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 4 zł netto (4,32 zł brutto) i wynosi:

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 4 m³ obowiązuje cena ryczałtowa w której skład wchodzi:
- usługa opróżniania i transportu ścieków 102,00 zł netto (110,16 zł brutto),
- oczyszczania ścieków 5,00 zł netto/m3 (5,40 zł brutto):
Szambo 1 m ³ 107,00 zł netto (115,56 zł brutto),
Szambo 2 m ³ 112,00 zł netto (120,96 zł brutto),
Szambo 3 m ³ 117,00 zł netto (126,36 zł brutto),
Szambo 4 m ³ 122,00 zł netto (131,76 zł brutto).

 • Za każdy kolejny m3 powyżej 4 m3 wynosi: 30,50 zł netto (25,50 zł opróżnianie i transport oraz 5,00 zł utylizacja) (32,94 zł brutto)

  POZOSTAŁE USŁUGI
 • uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A60 zł netto(w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do Aopłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).
 • uzgodnienie projektu technicznego sieci wod. kan. - 60 zł netto
 • nadzór branżowy 60 zł netto/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.
 • budowa przyłącza wodociągowego oraz inne prace w zakresie sieci/przyłącza wodociągowego zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 52,07 zł netto+ pozostałe składniki
 • budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz inne prace w zakresie sieci/przyłącza kanalizacyjnego zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 50,62 zł netto+ pozostałe składniki
 • wykrywanie awarii wodociągowych na zlecenie Klienta na terenie Gminy Świerklaniec - 150 zł netto/godz. pracy sprzętu
 • wykonanie próby szczelności przyłącza wodociągowego 223,28 zł netto
 • przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 52,07 zł netto+ pozostałe składniki 
 • odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 52,07 zł netto + pozostałe składniki
 • montaż wodomierza dodatkowego z nadajnikiem radiowym (podlicznika) na przygotowanej przez Wnioskodawcę instalacji wewnętrznej (zestawie wodomierzowym) zgodnie z wydanymi wytycznymi –483,34 zł netto
 • opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia technicznego – 223,28 zł netto

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów. 

CENNIK ROK 2023


Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.70.26.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., a także Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2023 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.05.2023 r. następujących cen i stawek opłat:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,44 zł (brutto:  8,04 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,78 zł (brutto:  6,24 zł).  

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  11,40 zł (brutto:  12,31 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  8,10 zł (brutto:  8,75 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 31.12.2023 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.05.2021 r. do  30.04.2024 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu


 


 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.70.26.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., a także Uchwały Nr LXXII/534/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2023 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.01.2023 r. następujących cen i stawek opłat:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,27 zł (brutto:  7,85 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,65 zł (brutto:  6,10 zł).  

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  11,18 zł (brutto:  12,07 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,91 zł (brutto:  8,54 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 30.04.2023 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.05.2021 r. do  30.04.2024 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 


 

 

Na podstawie Uchwały nr IX/54/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu oraz Uchwały nr XVI/122/19 z dnia 30 września 2019 r.  ustala się następujący cennik na usługi wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne zakładu: 

 

1. Wywóz nieczystości płynnych dla pozostałych Odbiorców

 

 • Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 4 m³ - obowiązuje cena ryczałtowa w której skład wchodzi:
  - usługa opróżniania i transportu ścieków 97,00 zł netto (104,76 zł brutto),
  - utylizacja 9,00 zł netto/m³ (9,72 zł brutto):
  Szambo 1 m³ 106,00 zł netto (114,48 zł brutto),
  Szambo 2 m³ 115,00 zł netto (124,20 zł brutto),
  Szambo 3 m³ 124,00 zł netto (133,92 zł brutto),
  Szambo 4 m³ 133,00 zł netto (143,64 zł brutto).
 • Za każdy kolejny m3 powyżej 4 m3 wynosi: 33,25 zł netto (24,25 zł opróżnianie i transport oraz 9,00 zł utylizacja) - 35,91 zł brutto

 

2. Wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych

 

 • Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 4 zł netto (4,32 zł brutto) i wynosi:

 

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do4 m³ obowiązuje cena ryczałtowa w której skład wchodzi:
- usługa opróżniania i transportu ścieków 97,00 zł netto (104,76 zł brutto),
- utylizacja ścieków 5,00 zł netto/m³ (5,40 zł brutto):
Szambo 1 m ³ 102,00 zł netto (110,16 zł brutto),
Szambo 2 m ³ 107,00 zł netto (115,56 zł brutto),
Szambo 3 m ³ 112,00 zł netto (120,96 zł brutto),
Szambo 4 m ³ 117,00 zł netto (126,36 zł brutto).

 

 

 • Za każdy kolejny m3 powyżej 4 m3 wynosi: 29,25 zł netto (24,25 zł opróżnianie i transport oraz 5,00 zł utylizacja) - 31,59 zł brutto

 

______________________________________________________________________________________________

POZOSTAŁE USŁUGI

 

· uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A360 zł netto(w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).

 

·  uzgodnienie projektu technicznego sieci wod.kan. - 60 zł netto

 

·   nadzór branżowy 60 zł netto/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.

 

·   budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto+ pozostałe składniki

 

·   wykrywanie awarii wodociągowych na zlecenie Klienta na terenie gminy Świerklaniec - 150 zł netto/godz. pracy sprzętu

 

·  wykonanie próby szczelności przyłącza wodociągowego 150 zł netto·  przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto+ pozostałe składniki

 

·  wydanie wytycznych oraz uzgodnienie dokumentacji dot. dodatkowego wodomierza (podlicznika) – 60 zł netto·  odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. – odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto+ pozostałe składniki

 

· montaż wodomierza dodatkowego z nadajnikiem radiowym (podlicznika) na przygotowanej przez Wnioskodawcę instalacji wewnętrznej (zestawie wodomierzowym) zgodnie z wydanymi wytycznymi – 269,00 zł netto

 

·  opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia technicznego – 100,00 zł netto

 

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.

 CENNIK ROK 2022


O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 


Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.70.26.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., a także Uchwały Nr LV/405/21 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2022 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.05.2022 r. następujących cen i stawek opłat:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,27 zł (brutto:  7,85 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,65 zł (brutto:  6,10 zł).  


b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  11,09 zł (brutto:  11,98 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,91 zł (brutto:  8,54 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 31.12.2022 r.


Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.05.2021 r. do  30.04.2024 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.70.26.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., a także Uchwały Nr LV/405/21 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2022 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.01.2022 r. następujących cen i stawek opłat:

 

1 . Dla gospodarstw domowych:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,12 zł (brutto:  7,69 zł ).

 

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,53 zł (brutto:  5,97 zł).

 

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  10,88 zł (brutto:  11,75 zł).

 

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,74 zł (brutto:  8,36 zł).

 

2.  Dla pozostałych odbiorców 

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  7,12 zł (brutto:  7,69 zł ).

 

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,53 zł (brutto:  5,97 zł).

 

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  10,88 zł  (brutto:  11,75 zł).

 

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,74 zł (brutto:  8,36 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 30.04.2022 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.05.2021 r. do  30.04.2024 r. znajduje się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 CENNIK USŁUG (obowiązujący od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.)

 

na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu nr 06/12/2021 z dn. 28.12.2021 r.

 

·  Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na zlecenie do 4 m3 wynosi 74,08 zł netto  (80,01 zł brutto) +  koszt utylizacji  34,52 zł netto (37,28 zł brutto)
= 108,60 zł netto
(117,29 zł brutto)

·  Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 16 zł netto (17,28 zł brutto) i wynosi 92,60 zł netto (100,01 zł brutto)

·  Cena dla odbiorców indywidualnych za każdy następny m3 wynosi 18,52 zł netto/m3
(20,00 zł brutto/m3) + 4,63 zł netto/m3 (5,00 zł brutto/m3) – koszt utylizacji

·  Cena dla pozostałych odbiorców za każdy następny m3 wynosi 27,15 zł netto / 29,32 zł brutto [18,52 zł netto/m3 (20,00 zł brutto/m3) + 8,63 zł netto/m3  (9,32 zł brutto/m3)]

·   Utylizacja ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Świerklańcu –
8,63 zł netto/ m3 (9,32 zł brutto/m3)

_________________________________________________________________________

Uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A3 60 zł netto (w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).

·  uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, sieci wod.-kan. - 60 zł netto

·   nadzór branżowy 60 zł netto/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.

·   przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki

·   wykrywanie na zlecenie awarii wodociągowych na terenie gminy Świerklaniec podmiotom posiadającym wewnętrzną sieć wodociągową 150 zł netto/godz. pracy sprzętu

·  próba szczelności przyłącza wodociągowego 150 zł netto

·  przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki

·  wydanie wytycznych, odbiór i plombowanie podlicznika – 117 zł netto

·  odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. – odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki – w przypadku, gdy wytyczne dot. montażu podlicznika zostały wydane przed 01.07.2020 r.

·  opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia technicznego – 100,00 zł netto (123,00 zł brutto)

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.